logo
hlavná stránka | keramika | reštaurovanie | projekty | aktivity | magnetky | kontakt |
English
Peter & Pavol Vozárik

 

ATELIÉR P2POTTERY


Ateliér P2pottery je rodinná firma, ktorá sa okrem vlastnej tvorby špecializuje na výrobu replík keramiky z rôznych historických období. Výroba vychádza z konkrétnych archeologických nálezov keramiky, ktorú máme možnosť študovať v depozitoch európskych múzeí. Na našich stránkach sa môžete oboznámiť s keramikou z obdobia praveku, stredoveku a novoveku.

Z obdobia praveku vyrábame repliky keramiky z kamennej doby, bronzovej doby,železnej doby a halštat. V našej predajni môžete vidieť keramiku rôznych kultúr, napriklad : bukovohorská, kalenderberská kultúra, otomanská kultúra, kultúra zvoncových pohárov, keltská kultúra a mnohé ďalšie.

Naša stredoveká keramika vychádza z nálezov z okolia Trenčianskeho hradu a mesta Trenčín. Sortiment stredovekej keramiky sme rozšírili aj o plastiku, dlažbu a reliéf z tohto obdobia.

Obdobie novoveku je v našej tvorbe zastúpené replikami regionálnej majoliky, ktorá sa vyrábala na území Trenčína v rokoch 1740 - 1790, a našou vlastnou tvorbou.

Výrobky ktoré tu prezentujeme si môžete kúpiť v našej predajni suvenírov, ktorá je súčasťou Ateliéru.


Spolupracujeme s Archeologickými inštitúciami a Múzeami pri reštaurovaní keramických nálezov a archeologických výskumoch na území Slovenska
Viac Info >>

Jeden z našich mnohých projektov, bola aj spolupráca na rekonštrukcii antickej bojovej lode.
Loď je dostupná pre verejnosť počas letnej sezóny.
Viac Info >>

Predvádzame ukážky stredovekého života s ochutnávkou jedla a pitia.
Skúsení šermiari predvádzajú zbrane a bojové techniky.
Viac Info >>